Is het nu wel of niet een lening?

Als u aan uw eigen BV een lening verstrekt, kan het weliswaar civielrechtelijk een lening zijn, u heeft een schriftelijke overeenkomst e.d., maar fiscaal hoeft dat niet altijd het geval te zijn.

Er zijn 3 varianten:

1. Het is een ‘Schijnlening’: partijen zijn de facto geen lening overeengekomen.
2. Het is een zogenaamde ‘Bodemloze put lening’: bij het verstrekken was al duidelijk dat niet terugbetaald zou kunnen worden.
3. Het is een ‘Deelnemerschapslening’: de rente is vrijwel geheel winstafhankelijk én de schuld is achtergesteld ten opzichte van alle concurrente crediteuren én de lening heeft geen vaste looptijd en is slechts opeisbaar bij faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de schuldenaar, óf de looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar.

Het belang zit hem in de vraag of enerzijds de betaalde rente aftrekbaar is bij de schuldenaar en anderzijds de ontvangen rente belast is bij de schuldeiser. Bij dat laatste geldt dan nog de vraag of de lening kan worden afgewaardeerd als de lening onverhoopt niet kan worden terugbetaald.

Ga in voorkomend geval na wat in uw geval geldend recht is. Dat voorkomt verassingen achteraf.