Voorstel: WKR per 2020 verruimd

Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van €400.000. Daarboven blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

De werkkostenregeling (WKR) wordt bijvoorbeeld gebruikt om onbelast een kerstpakket een cadeau of een (eenmalige) bonus aan het personeel te geven en voor personeelsuitjes.

Voorbeeld:
Een werkgever met een loonsom van €50.000 kan nu 1,2% x €50.000 = €600 uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf volgend jaar wordt dit 1,7% x €50.000 = €850.

Minder vaak eindheffing
De verruiming betekent dat met name kleinere werkgevers minder vaak een eindheffing van 80% over vergoedingen en verstrekkingen moeten betalen. Deze is namelijk verschuldigd wanneer er meer wordt uitgegeven dan de vrijgestelde bedragen en komt voor rekening van de werkgever.