Wijzigingen vennootschapsbelasting

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Het tarief wordt in stappen verlaagd naar 20,5% in 2021 (2019: 25%). Het lage tarief (belastbare winst t/m €200.000) gaat in stappen omlaag naar 15% in 2021.

Tarief 2019: 19% (t/m €200.000) resp. 25% (boven €200.000)
Tarief 2020: 16,5% (t/m €200.000) resp. 22,55% (boven €200.000)
Tarief 2021: 15% (t/m €200.000) resp. 20,5% (boven €200.000)

De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt beperkt van negen tot zes jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar. Verliezen geleden vóór 2019 blijven negen jaar verrekenbaar.

Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting mogen voortaan slechts afschrijven op een gebouw in eigen gebruik tot de boekwaarde gelijk is aan de WOZ-waarde (dit was 50 procent van de WOZ-waarde). Een gebouw dat vóór 1 januari 2019 in gebruik is genomen en waarop nog geen drie jaar is afgeschreven, mag alsnog deze drie jaar worden afgeschreven tot 50 procent van de WOZ-waarde. Voor natuurlijke personen met een onderneming die wordt belast in de inkomstenbelasting blijft het mogelijk om af te schrijven tot 50 procent van de WOZ-waarde.

Geschreven door |2019-01-15T13:44:20+00:0015 januari 2019|