Bepaal de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner

Werkt uw partner mee in uw eenmanszaak? Bepaal dan hoe u dit wilt belonen.

Daarvoor bestaan in feite drie mogelijkheden:

1. Pas de meewerkaftrek toe in uw aangifte. Dit is een aftrekpost, gelijk aan een percentage van de winst. Het percentage
hangt af van het aantal uren dat uw partner meewerkt.

2. Betaal een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is aftrekbaar van uw winst uit de onderneming, maar wordt wel belast
bij de partner. Is de beloning echter minder dan € 5.000, dan is de beloning niet aftrekbaar van de winst en wordt
deze niet belast bij uw partner.

3. Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Door toetreding tot de onderneming wordt uw partner ook ondernemer.
Uw partner kan dan misschien ook gebruik maken van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek,
de mkb-winstvrijstelling en de oudedagsreserve.

Neem voor vragen inzake welke mogelijkheid het beste past in uw situatie contact met ons.