Keer dividend uit in 2019

Het uitkeren van dividend van de B.V. naar privé is belast in box 2 van de inkomstenbelasting (inkomen uit
aanmerkelijk belang). Het tarief over inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25% in 2019. Per 1 januari 2020
stijgt het tarief in box 2 naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Als u besluit om dividend uit te keren, is
het gezien de wijzigingen van de belastingtarieven, daarom verstandig om dit nog in 2019 nog te doen.

Bij het uitkeren van dividend dient u rekening te houden met de continuïteit van de B.V. De continuïteit mag
niet in gevaar komen en de B.V. moet aan haar verplichtingen jegens derden kunnen blijven voldoen. Om dit vast te
stellen moet er een balanstest en uitkeringstoets worden uitgevoerd. Aan de hand van een balanstest wordt bepaald of
een uitkering van dividend mogelijk is en zo ja, wat de hoogte is van het dividend waarover beschikt mag worden.
Aan de hand van de uitkeringstoets stelt u vervolgens vast of de B.V. na uitkering van het dividend zal
kunnen voortgaan met het voldoen aan de opeisbare schulden.

Let bij het uitkeren van dividend dus wel op of er voldaan wordt aan de vereisten.