Wanneer bent u ondernemer voor de BTW?

De definitie van ondernemer is voor de omzetbelasting niet hetzelfde als voor de inkomstenbelasting. Voor de omzetbelasting bent u een stuk sneller ondernemer dan voor de inkomstenbelasting.

Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de BTW let de Belastingdienst op de volgende zaken:

  • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit? Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de BTW is het niet van belang of u winst maakt. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet doorslaggevend. U moet zelfstandig werkzaam zijn. Als u werkzaamheden in dienstbetrekking verricht, bent u daarvoor dus geen ondernemer.
  • Werkt u in dienstbetrekking en hebt u daarnaast andere werkzaamheden? Als u naast uw vaste baan nevenwerkzaamheden uitvoert, dan kan het zijn dat u voor die nevenwerkzaamheden ondernemer bent voor de BTW. Mogelijk moet u over de vergoeding die u voor die nevenwerkzaamheden ontvangt, BTW berekenen. Een stukadoor die naast zijn vaste baan regelmatig stucwerk doet, moet bijvoorbeeld over zijn bijverdiensten BTW berekenen.
  • Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht? Als u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert (u verhuurt bijvoorbeeld een pand of u ontvangt octrooirechten voor een uitvinding), dan kunt u ook ondernemer voor de BTW zijn.
  • Hoe regelmatig werkt u als zelfstandige? Als u incidenteel of alleen in besloten kring uw werkzaamheden uitvoert, dan bent u in het algemeen voor de BTW geen ondernemer. Als u bijvoorbeeld in de zomervakantie een keer uw boot verhuurt aan vrienden of familieleden, bent u daarvoor geen ondernemer en hebt u niets met BTW te maken.

De bovenstaande punten worden in combinatie met elkaar beoordeeld naar de omstandigheden van het geval.