Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Als u een bedrijf gaat opstarten, houdt dat niet automatisch in dat u ook ondernemer wordt voor de inkomstenbelasting met alle voordelen van dien. Waar let de Belastingdienst nu op?

 • Maakt u winst?
  Als de winst beperkt is, ligt het minder snel voor de hand dat er sprake is van een onderneming.
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschikt u over kapitaal?
  Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, kan er op wijzen dat er sprake is van een onderneming.
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
  Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een bron van inkomen en dan ook niet van onderneming.
 • Heeft u meerdere opdrachtgevers?
  Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van 1 of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe.
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loopt u ‘ondernemersrisico’?
  Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Alle bovenstaande punten worden in combinatie met elkaar beoordeeld naar de omstandigheden van het geval.